8029 640-03-85  
8033 640-03-85  
protorg.by@mail.ru  
"PROTORG.BY - магазин полезного инструмента!"
Verto

Verto

2
    Перфоратор VERTO 50G365
    Перфоратор VERTO 50G387